Giới thiệu

  • FOSTECT là một bệ phóng đưa khoa học và công nghệ của Trường đại học Tôn Đức Thắng lên một tầm cao mới. FOSTECT là một trong những quyết tâm của Trường trong kế hoạch đưa Trường sớm trở thành một trường đại học nghiên cứu.

  • Những chuyên gia cố vấn và thẩm định của FOSTECT, gồm những nhà khoa học và nhà quản lí tầm cỡ thế giới, có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động khoa học của FOSTECT.