Chuyên gia cố vấn

TS. Kevin Le

  • Tiểu sử
  • Chức vụ
  • Lĩnh vực chuyên môn: Quang tích hợp, quang sợi, quang-điện, Hiệu ứng phi tuyến quang học trong vật liệu, và bộ cảm biến quang

TS. Mikael Lindstrom

 

TS. Nguyễn Văn Tuấn

 

 TS. Eduardo Pascali

  • Tiểu sử
  • Chức vụ
  • Lĩnh vực chuyên môn: Toán

 

(Danh sách các thành viên được sắp xếp theo thứ tự alphabet)