Khoa học tự nhiên

Le Thi Hoai An

TS. Lê Thị Hoài An

 

Terrence J. Collins

TS. Terrence J. Collins

 • Chức vụ: Giáo sư, Trường đại học Carnegie Mellon, Mỹ
 • Lĩnh vực chuyên môn: Green Chemistry, Green Oxidation Catalysis in Water, Inorganic Chemistry, Biomimetic Chemistry of Peroxidase Enzymes, Mechanisms of Oxidation Catalysis, Novel Approaches to Water Purification

 

Nguyen Van Cuong

TS. Nguyễn Văn Cường

 

Nikolai Dokuchaev

TS. Nikolai Dokuchaev

 • Tiểu sử
 • Chức vụ: Phó giáo sư, Trường đại học Curtin, Úc
 • Lĩnh vực chuyên môn: Xử lý tín hiệu, Toán tài chính, Kiểm soát thống kê, Phân tích thống kê, Phân tích PDEs

 

Hai Dang

TS. Đặng Đình Hải

 • Chức vụ
 • Lĩnh vực chuyên môn: Theory of P-Laplacian problems, existence, uniqueness, and multiplicity of positive solutions, both in the positone and non-positone cases

 

Dinh Nho Hao

TS. Đinh Nho Hào

 

Dominique Haughton

TS. Dominique M Haughton

Vo Van Hoang

TS. Võ Văn Hoàng

 • Chức vụ: Giáo sư, Trường đại học Bách Khoa TP.HCM, Việt Nam
 • Lĩnh vực chuyên môn: Computer simulation of the liquid and amorphous materials, nanomaterials, quasicrystals and monoatomic layer materials (graphene, silicene …)

 

Noor Azina Binti Ismail

TS. Noor Azina Binti Ismail

 • Chức vụ:
 • Lĩnh vực chuyên môn: Statistical Modelling, Survival and Reliability Analysis (Medical Statistics), Mathematics Education

 

Shang Jin

TS. Shang Jin

 • Chức vụ: Giáo sư trợ lý, Trường đại học Thành Thị Hong Kong, Hong Kong
 • Lĩnh vực chuyên môn: CO2 capture; Nature gas/biogas purification; Sour gas (SO2, NOx, and H2S) removal; VOCs (volatile Organic Compounds), Semi-VOCs, and POPs (Persistent Organic Pollutants) removal; Energy storage; Chemical sensing

 

Irena Lasiecka

TS. Irena Lasiecka

 

TS. Mikael Lindstrom

 

Marie-Christine Lepy

TS. Marie-Christine Lépy

 • Tiểu sừ
 • Chức vụ: Giám đốc nghiên cứu tại Ủy ban năng lượng nguyên tử Pháp - CEA (Atomic and Alternative Energy Commission, Pháp)
 • Lĩnh vực chuyên môn: Radionuclide metrology, Gamma- and X-ray spectrometry, Monte Carlo simulation for efficiency calibration, monochromatic X-ray sources
Weldon A. Lodwick

TS. Weldon A. Lodwick

 • Chức vụ: Giáo sư, Trường đại học Colorado Denver, Mỹ
 • Lĩnh vực chuyên môn: Optimization/Differential Algebraic Equations/Geographical, Information Systems with applications in Bio-Medicine, Environment, and Industrial Processes

 

Marek Malinowski

TS. Marek T. Malinowski

 

Mariusz Michta

TS. Mariusz Michta

 • Chức vụ: Giáo sư, Trường đại học Zielona Góra, Ba lan
 • Lĩnh vực chuyên môn: Phân tích Toán học, Trí tuệ nhân tạo, Kiểm soát và tối ưu hhóa.

 

Pavel Nadtochy

TS. Pavel Nadtochy

 

Masayuki Nogami

TS. Masayuki Nogami

 • Chức vụ
  • Giáo sư, Viện nghiên cứu Hóa Lý Toyota, Nhật Bản
  • Thành viên Nhóm nghiên cứu vật liệu gốm và sinh học, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Lĩnh vực chuyên môn: Sol-gel processing for Glass synthesis; Quantum dot-confined glasses; Quantum dot-confined glasses; Non-linear optical properties; Proton-conducting glasses for new fuel cells

 

Janos Sztrik

TS. János Sztrik

 • Chức vụ: Giáo sư, Trường đại học Debrecen, Hungary
 • Lĩnh vực chuyên môn: Lý thuyết xác suất, Thống kê toán học, Lý thuyết hàng đợi, Quy trình ngẫu nhiên, Nghiên cứu hoạt động, lý thuyết độ tin cậy, đánh giá hiệu suất máy tính
Stefano Panebianco

TS. Stefano Panebianco

 

Nabendu Pal

TS. Nabendu Pal

 

Pham Thanh Phong

TS. Phạm Thanh Phong

 • Chức vụ: Nghiên cứu viên, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Lĩnh vực chuyên môn: Mechanical Engineering; Mechanics of Materials; Metal and Alloys; Electronic; Optical and Magnetic Materials; Electrical and Electronic Engineering; Condensed Matter Physics

 

Tran Ngoc Quyen

TS. Trần Ngọc Quyển

 

Philippe Quentin

TS. Philippe Quentin

Truong Ba Tai

TS. Trương Bá Tài

 

Lam-Son Phan Tran

TS. Lam-Son Phan Tran

 • Chức vụ
 • Lĩnh vực chuyên môn: Signaling pathway(s) regulating stress (drought, high salinity and cold) responses and plant development in Arabidopsis model plant and important crops, such as soybean; Improvement of stress tolerance of economically important crops

 

Nguyen Thoi Trung

TS. Nguyễn Thời Trung

Hrvoje Tkalcic

TS. Hrvoje Tkalcic

 • Chức vụ
  • Phó giáo sư Trường đại học Quốc gia Australian, Úc
  • Nghiên cứu viên chính của trung tâm nghiên cứu Vật lý trái đất - địa chất học và địa vật lý học tính toán, Trường đại học Quốc gia Australian, Úc
 • Lĩnh vực chuyên môn: Địa chất học, địa vật lý.

 

Magd Abdel Wahab

TS. Magd Abdel Wahab

 • Chức vụ
 • Lĩnh vực chuyên môn: Isogeometric analsyis, Multi-scale analysis, Fracture mechanics, Fatigue of materials, Fretting fatigue, Fretting wear, Contact problems, Adhesive bonding technology, Automotive and Aerospace applications, Mechanical and vibrating systems, Civil Engineering constructions, Damage assessment and health monitoring

 

Preecha Yupapin

TS. Preecha Yupapin

 • Chức vụ: Nghiên cứu viên, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
 • Lĩnh vực chuyên môn: Nanophysics; Nano-electronics; Spintronics; Nano-communication and networks; Molecular electronics; Nano-medicine and beauty; nano-energy
 •  

(Danh sách các thành viên được sắp xếp theo thứ tự alphabet)