Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà Khoa học trẻ Việt Nam – Vương quốc Anh

FOSTECT xin trân trọng thông báo chương trình “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà Khoa học trẻ Việt Nam – Vương quốc Anh” do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) phối hợp cùng Hội đồng Anh (British Council) thực hiện.

Chương trình sẽ tài trợ cho các nhà khoa học trẻ của Việt Nam và Anh thực hiện những chuyến đi trao đổi, học tập, và hợp tác nghiên cứu ngắn hạn trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, từ đó tạo cơ hội liên kết xây dựng những nghiên cứu dài hạn và thúc đẩy mối hợp tác nghiên cứu quốc tế giữa các nhà khoa học tại hai nước.


Các thông tin liên quan đến chương trình xin xem tại website

FOSTECT media