Chương trình học bổng của Viện nghiên cứu Hoa kỳ 2015

Trung tâm Tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ (PAS) của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo chương trình học bổng của Viện nghiên cứu Hoa Kỳ (SUSI) dành cho các học giả Việt Nam vào năm 2015. PAS đang tìm kiếm các ứng cử viên đủ điều kiện cho chương trình này. Các giảng viên đại học và các nghiên cứu viên mong muốn nộp đơn cho các chương trình xin điền vào mẫu đơn ứng tuyển và gửi cho PAS đến ngày 15/12/2014. Kết quả sẽ được công bố vào đầu tháng 04/2015.

Các chương trình của Viện nghiên cứu Hoa Kỳ là chương trình đào tạo sau đại học chuyên sâu với các lĩnh vực nghiên cứu tổng hợp với mục đích cung cấp cho giảng viên đại học nước ngoài và các học giả khác những cơ hội để hiểu biết sâu hơn về xã hội, văn hóa, và các tổ chức của Mỹ. Kiến thức và kinh nghiệm đạt được từ các chương trình này sẽ giúp những người học tăng cường và nâng cao chất lượng giảng dạy của Hoa Kỳ áp dụng vào các trường đại học và các tổ chức tại Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình và trở về nước. Thông tin thêm về chương trình, bao gồm chi tiết làm thế nào để ứng tuyển, xin vui lòng truy cập vào liên kết sau: https://sites.google.com/site/susiforscholars/home.

DEMASTED & FOSTECT Media