Chương trình giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy ở Việt Nam năm học 2016-2017

Quỹ giáo dục Việt Nam (VEF) thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ và quy trình tuyển chọn của "Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ Giảng dạy tại Việt Nam, Năm học 2016-2017". VEF dự kiến cấp 4 suất tài trợ cho các Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy bằng tiếng Anh tại các trường đại học Việt Nam, trực tiếp trên lớp hoặc trực tuyến từ Hoa Kỳ, trong thời gian từ 1 đến 2 học kỳ. Mỗi suất tài trợ không quá 55.000 US$. Các ngành học VEF hỗ trợ bao gồm: khoa học (tự nhiên, vật chất, và môi trường), công nghệ, kỹ thuật, toán học và y tế (bao gồm khoa học y sinh, dịch tễ học, dinh dưỡng học và thống kê sinh học trong y tế công cộng).

Hồ sơ nộp trực tuyến tại website https://application.vef.gov/usfs/ cho đến ngày 31/01/2016.

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình xin gửi đến: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Để biết thêm thông tin chi tiết và mẫu đơn, xin xem tại đây.

DEMASTED - FOSTECT Media