Thông báo và nộp hồ sơ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
---
Số: 10/2017/FOSTECT-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---
Tp.HCM, ngày 14 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2017 (đợt 1)

*****

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2017 (đợt 1) như sau:

1. Mục tiêu tài trợ
  • Tạo điều kiện để triển khai các nghiên cứu tiềm năng nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường;
  • Nâng cao năng lực nghiên cứu của cá nhân, tập thể viên chức nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển Trường thành một cơ sở nghiên cứu mạnh trong cả nước;
  • Nâng cao chất lượng và số lượng các công bố khoa học, phát minh hoặc nghiên cứu ứng dụng được vào sản xuất; hoặc đăng ký bằng sáng chế quốc tế;
  • Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng trong nước và quốc tế.
2. Phạm vi tài trợ

Các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thuộc tất cả các lĩnh vực có tiềm năng công bố kết quả trên các tạp chí khoa học thế giới; hoặc đủ điều kiện triển khai ứng dụng; và/hoặc đủ điều kiện đăng ký bằng sáng chế quốc tế.

3. Đối tượng tài trợ
  • Các nhà khoa học của Trường đại học Tôn Đức Thắng và các nhà khoa học trong và ngoài nước được Chủ tịch Hội đồng quản lý FOSTECT phê duyệt.
  • Điều kiện đối với Chủ nhiệm đề tài và thành viên tham gia đề tài:
   • Chủ nhiệm đề tài: có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài; có kết quả nghiên cứu phù hợp được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế uy tín và có trích dẫn khoa học cao (theo chuẩn ISI/Scopus) trong khoảng thời gian 03 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
   • Thành viên tham gia đề tài: có chuyên môn, trình độ, kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài.
4. Thời gian nhận hồ sơ

Từ 15/3/2017 đến 14/04/2017; FOSTECT không tiếp nhận những hồ sơ trễ hạn.

5. Trình tự đăng ký thực hiện đề tài

a. Đăng ký trực tuyến trên hệ thống FOSTECT Online Submission (FOS) tại địa chỉ http://fos.tdt.edu.vn

b. Hồ sơ đăng kí thực hiện đề tài

   • Đơn xin tài trợ (được in trực tiếp từ hệ thống FOS);
   • Lý lịch khoa học (được in trực tiếp từ hệ thống FOS).

c. Quy định về hồ sơ đăng kí

Hồ sơ phải được điền đầy đủ thông tin và gửi đến Cơ quan điều hành của FOSTECT dưới hai dạng hồ sơ điện tửhồ sơ in trên giấy.

   • Hồ sơ điện tử: sử dụng Hệ thống đăng ký trực tuyến FOS của FOSTECT;
   • Hồ sơ in trên giấy: gồm 05 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ có xác nhận của Trưởng đơn vị; 04 bộ là bản sao);
   • Ngoài ra, chủ nhiệm đề tài nộp 01 bộ tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài.

  Hồ sơ xin được gửi về: “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng; Phòng A303, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh”.

   

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

  HIỆU TRƯỞNG                

  (đã ký)                       

  GS. LÊ VINH DANH