Ảnh của Liên hệ
Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ
Địa chỉ:
Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (08) 37755037

Fax: (08) 37755055

Gửi Email

Vui lòng nhập các thông tin được đánh dấu *.