Seminar “Publish & Flourish with Institute for Scientific Information (ISI)”

Sáng ngày 05/4/2018, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức seminar với chủ đề "Publish & Flourish with Institute for Scientific Information (ISI)" do TS. Diu Seng See, Chuyên gia tư vấn giải pháp, Clarivate Analytics Đông Nam Á, trình bài báo cáo.

 

Seminar “Ngôn ngữ học hiện đại: Lý thuyết và Ứng dụng”

Chiều ngày 20/3/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ tthuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi báo cáo seminar với chủ đề "Ngôn ngữ học hiện đại: Lý thuyết và Ứng dụng" do TS. Phan Thị Huyền Trang (Nghiên cứu viên thuộc Đại học Tôn Đức Thắng) và PGS.TS. Đinh Điền (Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) trình bài báo cáo.

 

Buổi làm việc với đại diện Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)

Ngày 16/3/2018, đại diện Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đã có buổi làm việc với Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).

 

Buổi làm việc với đại diện Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan)

Ngày 06/3/2018, đại diện Đông Nam Á của Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan) đã có buổi thăm và làm việc với Trường đại học Tôn Đức Thắng nhằm triển khai hợp tác trong thời gian tới.

 

Seminar “Micro-Nano membranes and several possible applications for biological research”

Chiều ngày 22/1/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi báo cáo seminar với chủ đề "Micro-Nano membranes and several possible applications for biological research" do TS. Tống Duy Hiển (Nghiên cứu viên thuộc Viện Khoa học tính toán) và TS. Hoàng Đức Quang (Giảng viên thuộc Khoa Kỹ thuật công trình) trình bài báo cáo.

 

Seminar “Automatic Video Summarization for Key Frame Extraction”

Chiều ngày 16/1/2018, GS. Sung Wook Baik, Đại học Sejong (Hàn Quốc), có buổi báo cáo seminar với chủ đề "Automatic Video Summarization for Key Frame Extraction" tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

 

Khóa học "Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu"

Sáng ngày 07/01/2018, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã kết thúc lớp học "Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu" và tiến hành trao chứng nhận cho các học viên tham gia khóa học.

 

Nghiên cứu khoa học sinh viên hướng đến chuẩn quốc tế

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường đại học Tôn Đức Thắng đã phát triển rất tốt và Nhà trường đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng. Năm 2017, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã được xếp hạng 1 về nghiên cứu khoa học trong số các đại học tại Việt Nam bởi những chuyên gia độc lập và gần đây nhất là bởi Nature Index (Anh quốc). Trong các hoạt động nghiên cứu, Nhà trường tạo điều kiện các hoạt động nghiên cứu cho sinh viên và luôn luôn chú trọng việc liên kết sinh viên với các nhà khoa học đẳng cấp của Trường thông qua các nhóm nghiên cứu.

 

Buổi làm việc cùng Viện chiến lược và chính sách Khoa học Công nghệ - Bộ Khoa học & Công nghệ

Ngày 24/10/2017, đại diện Viện chiến lược và chính sách Khoa Học và Công nghệ - Bộ Khoa học & Công nghệ đã có buổi thăm và làm việc với Trường đại học Tôn Đức Thắng nhằm tìm hiểu kinh nghiệm hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế.

 

Buổi làm việc với đại diện Vụ Quản lý khoa học, Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh

Ngày 06/10/2017, đại diện Vụ quản lý khoa học, Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh đã có buổi thăm và làm việc với Trường đại học Tôn Đức Thắng nhằm tìm hiểu kinh nghiệm hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế.

 

Trang 1 / 8