Workshop giới thiệu cơ sở dữ liệu Scopus và sử dụng Scopus trong hoạt động nghiên cứu

Sáng ngày 25/11/2016, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi workshop với công ty iGroup (Asia Pacific) về việc giới thiệu và sử dụng cơ sở dữ liệu Scopus và đồng thời chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Scopus trong nghiên cứu khoa học đối với giảng viên và nghiên cứu viên của Trường.

Về phía Trường đại học Tôn Đức Thắng có sự góp mặt của TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ (DEMASTED) cùng toàn thể đại diện các nhóm nghiên cứu và giảng viên của Trường.

Trong buổi workshop này, Ông Nicholas Pak và TS. Preecha Yupapin đã trình bày giới thiệu về giới thiệu và sử dụng cơ sở dữ liệu Scopus và đồng thời chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Scopus. Buổi seminar đã nhận được sự quan tâm của đông đảo đội ngũ cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên của Khoa.

Hình ảnh của buổi Workshop:

CSDL Scopus

Toàn cảnh buổi Workshop

DEMASTED - FOSTECT Media