Seminar “Biomass processing in sub-critical water conditions for sustainable production of biofuels and chemicals”

Chiều ngày 29/11/2016, GS. Trần Khánh Quang, là giáo sư của là giáo sư chuyên ngành Năng lượng và kỹ thuật hóa học của Trường đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (Na Uy), có buổi báo cáo seminar với chủ đề “Biomass processing in sub-critical water conditions for sustainable production of biofuels and chemicals” tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Tham dự buổi seminar có TS. Preecha Yupapin, nghiên cứu viên của Nhóm DEMASTED, và giảng viên, nghiên cứu viên của Trường.

Trong buổi Seminar này, GS. Trần Khánh Quang trình bày kết quả nghiên cứu gần đây và kết quả mới của giáo sư, cũng như phân tích các giải pháp có thể để khắc phục những vấn đề với sự nhấn mạnh về hóa lỏng thủy nhiệt nhanh chóng cho một sản xuất bền vững của nhiên liệu sinh học và các chất hóa học từ sinh khối thực vật, dưới ánh sáng của hai khái niệm: Quy trình thâm canh và quá trình hội nhập.

Buổi báo cáo seminar của GS. Trần Khánh Quang đã kết thúc tốt đẹp và sẽ là cơ hội rất tốt để đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường.

Hình ảnh của buổi seminar:

Tran Khanh Quang

GS. Trần Khánh Quang trả lời câu hỏi của khách tham dự

DEMASTED - FOSTECT Media