Seminar về Thu hút tài trợ từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED)

Chiều ngày 8/12/2016, Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DEMASTED) đã tổ chức buổi seminar về “Thu hút tài trợ từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED)” nhằm hướng dẫn giảng viên, nghiên cứu viên của Trường về cách xin tài trợ nghiên cứu khoa học từ Quỹ NAFOSTED một cách hiệu quả.

Trong buổi seminar, TS. Ngô Sơn Tùng và TS. Nguyễn Trương Khang trình bày hướng dẫn và đã giúp các giảng viên, nghiên cứu viên của Trường hiểu rõ hơn về cách thức hộp hồ sơ xin tài trợ cho các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và ứng dụng; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về quy trình xét duyệt, yêu cầu và cách chuẩn bị hồ sơ phù hợp để được tài trợ. TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ, khuyến khích các giảng viên và nghiên cứu viên tích cực thu hút tài trợ từ Quỹ NAFOSTED nhiều hơn nữa;

Buổi seminar đã nhận được sự quan tâm của đông đảo đội ngũ cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên của Khoa.

Hình ảnh buổi tập huấn:

NAFOSTED

Toàn cảnh buổi tập huấn

DEMASTED - FOSTECT Media