Buổi làm việc với TS. Gopalakrishnan Kumar

TS. Gopalakrishnan Kumar hiện là Adjunct professor và đồng thời Trưởng Nhóm nghiên cứu về nguồn năng lượng mới, năng lượng sinh học và sản xuất năng lượng xanh (GPBAE) thuộc Khoa Môi Trường và Bảo Hộ Lao Động, Trường đại học Tôn Đức Thắng. Chiều ngày 16/05/2016, TS. Gopalakrishnan Kumar đã có buổi gặp và làm việc với Phòng Quản lý Phát triển Khoa học & Công nghệ (DEMASTED) thuộc Trường.

Tại buổi làm việc, TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng Phòng Quản lý Phát triển Khoa học & Công nghệ và TS. Gopalakrishnan Kumar đã trao đổi về định hướng phát triển của GPBAE trong thời gian tới. TS. Lê Văn Út cũng đã thông báo cho TS. Gopalakrishnan Kumar những chủ trương phát triển khoa học và công nghệ của Trường trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

TS. Gopalakrishnan Kumar cho biết đã giới thiệu với nhiều đồng nghiệp trên thế giới về các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường đại học Tôn Đức Thắng. Buổi làm việc đã diễn ra tốt đẹp, hứa hẹn mở ra những hướng phát triển mới cho GPBAE.

Hình ảnh của buổi làm việc:

Gopalakrishnan Kumar

DEMASTED & FOSTECT Media