Buổi làm việc với đại diện Vụ Quản lý khoa học, Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh

Ngày 06/10/2017, đại diện Vụ quản lý khoa học, Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh đã có buổi thăm và làm việc với Trường đại học Tôn Đức Thắng nhằm tìm hiểu kinh nghiệm hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế.

Tại buổi làm việc, về phía Trường đại học Tôn Đức Thắng có sự tham dự của ThS. Trịnh Minh Huyền, Trợ lý hiệu trưởng, và TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng Phòng Quản lý Phát triển Khoa học & Công nghệ. Về phía Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, đại diện là PGS.TS. Hà Anh, Vụ phó Vụ quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS. Vũ Thị Thanh Xuân, Chánh Văn Phòng, Văn Phòng thường trực tại Tp.HCM và cùng các thầy cô trong đoàn công tác.

ThS. Trịnh Minh Huyền và TS. Lê Văn Út đã giới thiệu về Trường đại học Tôn Đức Thắng, những chủ trương phát triển khoa học và công nghệ của Trường trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo và đồng thời trao đổi về triển vọng hợp tác về nghiên cứu giữa hai bên.

Buổi làm việc đã diễn ra tốt đẹp hứa hẹn mở ra những hướng hợp tác nghiên cứu giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng và Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.

Hình ảnh của buổi làm việc:

HocVienHanhChinhQG 1

HocVienHanhChinhQG 2

HocVienHanhChinhQG 3

HocVienHanhChinhQG 4

HocVienHanhChinhQG 5

HocVienHanhChinhQG 6

DEMASTED & FOSTECT Media