Buổi làm việc cùng Viện chiến lược và chính sách Khoa học Công nghệ - Bộ Khoa học & Công nghệ

Ngày 24/10/2017, đại diện Viện chiến lược và chính sách Khoa Học và Công nghệ - Bộ Khoa học & Công nghệ đã có buổi thăm và làm việc với Trường đại học Tôn Đức Thắng nhằm tìm hiểu kinh nghiệm hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế.

Tại buổi làm việc, về phía Trường đại học Tôn Đức Thắng có sự tham dự của TS. Võ Hoàng Duy, Phó Hiệu Trưởng Nhà trường, TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng Phòng Quản lý Phát triển Khoa học & Công nghệ, và Thầy Nguyễn Trung Đình, Giám đốc Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên. Về phía Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện là PGS.TS. Trần Ngọc Ca, Ủy viên Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, KS. Lê Văn Chương, Quản lý đào tạo Viện nghiên cứu truyền thống và phát triển, và cùng các thầy cô trong đoàn công tác.

TS. Võ Hoàng Duy, TS. Lê Văn Út và Thầy Nguyễn Trung Đình đã giới thiệu về Trường đại học Tôn Đức Thắng, những chủ trương phát triển khoa học và công nghệ của Trường trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo và đồng thời trao đổi về triển vọng hợp tác về nghiên cứu giữa hai bên.

Buổi làm việc đã diễn ra tốt đẹp hứa hẹn mở ra những hướng hợp tác nghiên cứu giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng và Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ - Bộ Khoa học & Công nghệ.

Hình ảnh của buổi làm việc:

VienChienLuonChinhSach 1

VienChienLuonChinhSach 2

VienChienLuonChinhSach 3

VienChienLuonChinhSach 4

VienChienLuonChinhSach 5

DEMASTED & FOSTECT Media