Thông báo kết quả đề tài FOSTECT 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - FOSTECT

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH ĐỀ TÀI

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) trân trọng thông báo kết quả đề tài nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2014 như sau:

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

FOSTECT.2014.BR.01

Phát triển các phương pháp phần tử hữu hạn trơn cho phân tích dao động tự do kết cấu tấm/vỏ Mindlin có vết nứt

PGS. Nguyễn Thời Trung

12 tháng

FOSTECT.2014.BR.03

Bài toán ngược cho các phương trình parabolic và elliptic không thuần nhất

TS. Nguyễn Huy Tuấn

12 tháng

FOSTECT.2014.BR.04

Xây dựng quy trình chuẩn hiệu suất cho hệ phổ kế gamma sử dụng đầu dò HPGe đồng trục bằng phương pháp Monte Carlo

TS. Trần Thiện Thanh

12 tháng

FOSTECT.2014.BR.07

Phát triển các thuật toán khai thác mẫu phổ biến dựa trên cấu trúc Nodeset

TS. Võ Đình Bảy

12 tháng

FOSTECT.2014.BR.09

Vi cấu trúc xương trong loãng xương và thoái hóa khớp

ThS. BS. Hồ Phạm Thục Lan

24 tháng

FOSTECT.2014.BR.10

Liên kết thực thể và ứng dụng

TS. Nguyễn Thanh Hiên

12 tháng

DEMASTED - FOSTECT Media