Thông báo về việc tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2015 (đợt 1)

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2015 (đợt 1) như sau:
1. Mục tiêu tài trợ
  • Tạo điều kiện để triển khai các nghiên cứu tiềm năng nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường;
  • Nâng cao năng lực nghiên cứu của cá nhân, tập thể viên chức nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển Trường thành một cơ sở nghiên cứu mạnh trong cả nước;
  • Nâng cao chất lượng và số lượng các công bố khoa học, phát minh hoặc nghiên cứu ứng dụng được vào sản xuất; hoặc đăng ký bằng sáng chế quốc tế;
  • Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng trong nước và quốc tế.
2. Phạm vi tài trợ
Các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thuộc tất cả các lĩnh vực có tiềm năng công bố kết quả trên các tạp chí khoa học thế giới; hoặc đủ điều kiện triển khai ứng dụng; và/hoặc đủ điều kiện đăng ký bằng sáng chế quốc tế.

3. Đối tượng tài trợ
  • Viên chức của Trường đại học Tôn Đức Thắng, chuyên gia đánh giá của FOSTECT, các giáo sư hải ngoại của Trường và các nhà khoa học khác được Chủ tịch Hội đồng quản lý FOSTECT phê duyệt.
  • Điều kiện đối với Chủ nhiệm đề tài và thành viên tham gia đề tài:
   • Chủ nhiệm đề tài: có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài; có kết quả nghiên cứu phù hợp được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế uy tín (theo Tiêu chuẩn đánh giá công bố quốc tế của Trường đại học Tôn Đức Thắng) trong khoảng thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
   • Thành viên tham gia đề tài: có chuyên môn, trình độ, kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài; nghiên cứu sinh phải có nội dung luận án phù hợp với đề tài.
4. Thời gian nhận hồ sơ 

Từ 08/01/2015 đến 08/02/2015 (FOSTECT không tiếp nhận những hồ sơ trễ hạn).

Để biết thêm thông tin chi tiết xin xem tại Link.

FOSTECT Media