Thông báo nhận chi phí tài trợ thực hiện đề tài năm 2014

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) xin trân trọng thông báo về kinh phí thực hiện đề tài giai đoạn 1 (50%) hiện đã hoàn tất các thủ tục để giải ngân. FOSTECT kính mời các chủ nhiệm đề tài đã ký hợp đồng liên hệ với Quỹ để tiến hành các thủ tục chuyển kinh phí thực hiện đề tài.

Thời gian và địa điểm: trong hai ngày 10 và 11 tháng 3 năm 2015 tại Phòng A303.

Kinh phí thực hiện đề tài được tiến hành theo đúng quy định của FOSTECT

Mọi thông tin xin liên hệ:

Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ

Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (08) 37755069