Thông báo về việc tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2016 (đợt 1)

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2016 (đợt 1) như sau:

1. Mục tiêu tài trợ
  • Tạo điều kiện để triển khai các nghiên cứu tiềm năng nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường;
  • Nâng cao năng lực nghiên cứu của cá nhân, tập thể viên chức nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển Trường thành một cơ sở nghiên cứu mạnh trong cả nước;
  • Nâng cao chất lượng và số lượng các công bố khoa học, phát minh hoặc nghiên cứu ứng dụng được vào sản xuất; hoặc đăng ký bằng sáng chế quốc tế;
  • Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng trong nước và quốc tế.
2. Phạm vi tài trợ

Các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thuộc tất cả các lĩnh vực có tiềm năng công bố kết quả trên các tạp chí khoa học thế giới; hoặc đủ điều kiện triển khai ứng dụng; và/hoặc đủ điều kiện đăng ký bằng sáng chế quốc tế.

3. Điều kiện tài trợ
  • Viên chức của Trường đại học Tôn Đức Thắng và các nhà khoa học ngoài Trường.
  • Điều kiện đối với Chủ nhiệm đề tài và thành viên tham gia đề tài:
   • Chủ nhiệm đề tài: có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài; có kết quả nghiên cứu phù hợp được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế uy tín (theo Tiêu chuẩn đánh giá công bố quốc tế của Trường đại học Tôn Đức Thắng) trong khoảng thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
   • Thành viên tham gia đề tài: có chuyên môn, trình độ, kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài.
4. Thời gian nhận hồ sơ

Từ 17/12/2015 đến 30/01/2016; FOSTECT không tiếp nhận những hồ sơ trễ hạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin xem tại đây hoặc liên hệ Quỹ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


DEMASTED & FOSTECT Media