Họp về định hướng tài trợ mới của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (FOSTECT)

Sáng ngày 27/10/2017, Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DEMASTED) đã tổ chức buổi họp về “Định hước tài trợ mới của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (FOSTECT)” nhằm trình bày, thảo luận về và định hướng tài trợ mới từ Quỹ cũng như hướng dẫn giảng viên, nghiên cứu viên của Trường về cách xin tài trợ nghiên cứu khoa học từ Quỹ FOSTECT một cách hiệu quả.

Trong buổi seminar, TS. Lê Văn Út cùng đội ngũ cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên các khoa đã trình bày, thảo luận những định hướng tài trợ mới của Quỹ FOSTECT; trình bày hướng dẫn và đã giúp các giảng viên, nghiên cứu viên của Trường hiểu rõ hơn về cách thức hộp hồ sơ xin tài trợ cho các nghiên cứu khoa học; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về quy trình xét duyệt, yêu cầu và cách chuẩn bị hồ sơ phù hợp để được tài trợ, cách thức khai thác nguồn quỹ; xác định mục tiêu chính của FOSTECT; tập huấn minh chứng về tài chính. Buổi seminar đã nhận được sự quan tâm của đông đảo đội ngũ cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên của Khoa.

Hình ảnh buổi tập huấn:

DinhHuongFOSTECT 1

DinhHuongFOSTECT 2

DinhHuongFOSTECT 3

DinhHuongFOSTECT 4

DEMASTED & FOSTECT Media