TS. Mujahid Abbas – Nhà nghiên cứu có nhiều trích dẫn của năm 2016

Highly Cited Researchers của Thomson Reuters là một danh sách hàng năm công nhận các nhà khoa học, nhà nghiên cứu hàng đầu trong các ngành Khoa học và Khoa học xã hội từ khắp nơi trên thế giới. Danh sách của năm 2016 tập trung vào các thành tựu nghiên cứu hiện đại: chỉ có những bài báo được trích dẫn cao trong các tạp chí Khoa học và Khoa học xã hội được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Web of Science (Web of Science Core Collection) trong suốt thời gian 11 năm được khảo sát từ năm 2004 - 2014. Bài báo được trích dẫn cao (Highly Cited Papers) được định nghĩa là những bài báo có thứ hạng thuộc top 1% bởi số trích dẫn cho các lĩnh vực và năm xuất bản trong Web of Science. Những dữ liệu lấy được từ Essential Science Indicators℠ (ESI).

Những nhà nghiên cứu, trong một lĩnh vực ESI xác định, đã công bố bài báo được trích dẫn cao (Highly Cited Papers) được đánh giá là nhà khoa học có ảnh hưởng. TS. Mujahid Abbas, nghiên cứu viên Nhóm nghiên cứu Giải tích phi tuyến của Trường đại học Tôn Đức Thắng (NARG), được liệt kê trong danh sách Highly Cited Researchers 2016 trong chuyên ngành Toán.

DEMASTED & FOSTECT Media