TS. Thái Hoàng Chiến – “Most Cited European Journal of Mechanics - A/Solids”

TS. Thái Hoàng Chiến, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DCM), có công bố bài báo “Isogeometric analysis of laminated composite and sandwich plates using a new inverse trigonometric shear deformation theory” trên tạp chí quốc tế ISI European Journal of Mechanics, A/Solids (impact factor là 2.453 theo ISI và chỉ số H-index là 62 theo SJR).

Tạp chí quốc tế ISI European Journal of Mechanics, A/Solids thuộc Nhà xuất bản Elsevier, một Nhà xuất bản uy tín của Hà Lan, đã đưa thống kê và bình chọn công bố của TS. Thái Hoàng Chiến vào danh sách “Most Cited European Journal of Mechanics - A/Solids”. Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ (DEMASTED) xin chúc mừng TS. Thái Hoàng Chiến đã có công bố quốc tế chất lượng trên tạp chí ISI uy tín.

Nội dung chi tiết của bài báo có thể được tham khảo tại đây

DEMASTED & FOSTECT Media