Highly accurate analytical energy of a two-dimensional exciton in a constant magnetic field

Thông tin tác giả: TS. Lê Văn Hoàng, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (AMOG).

Tên bài báo: Highly accurate analytical energy of a two-dimensional exciton in a constant magnetic field.

Thông tin tạp chí: Bài báo được công bố trên tạp chí ISI Physica B: Condensed Matter (impact factor là 1.319 theo ISI và chỉ số H-index là 74 theo SJR).

Tóm tắt: Explicit expressions are given for analytically describing the dependence of the energy of a two-dimensional exciton on magnetic field intensity. These expressions are highly accurate with the precision of up to three decimal places for the whole range of the magnetic field intensity. The results are shown for the ground state and some excited states; moreover, we have all formulae to obtain similar expressions of any excited state. Analysis of numerical results shows that the precision of three decimal places is maintained for the excited states with the principal quantum number of up to n=100.

Nội dung chi tiết của bài báo có thể được tham khảo tại đây.

DEMASTED & FOSTECT Media