GS. Nguyễn Ngọc Thành - Top 10 of Google Citations of Collective Intelligence

GS. Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Công nghệ tri thức và hệ thống trong ICT của Trường đại học Tôn Đức Thắng (KSE-ICT), được liệt kê trong danh sách Top 10 of Google Citations of Collective Intelligence.

Đây là vinh dự cho GS. Nguyễn Ngọc Thành và Trường đại học Tôn Đức Thắng. Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ (DEMASTED) xin chúc mừng cho GS. Nguyễn Ngọc Thành.

GoogleCitation

DEMASTED & FOSTECT Media