TS. Thái Hoàng Chiến – “Most Cited Computers & Structures Articles”

TS. Thái Hoàng Chiến, nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (DCM), có công bố bài báo “Generalized shear deformation theory for functionally graded isotropic and sandwich plates based on isogeometric approach” trên tạp chí quốc tế ISI Computers & Structures (impact factor là 2.847 theo ISI và chỉ số H-index là 102 theo SJR).

Tạp chí quốc tế ISI Computers & Structures thuộc Nhà xuất bản Elsevier, một Nhà xuất bản uy tín của Hà Lan, đã đưa thống kê và bình chọn công bố của TS. Thái Hoàng Chiến vào danh sách “Most Cited Computers & Structures Articles”. Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ (DEMASTED) xin chúc mừng TS. Thái Hoàng Chiến đã có công bố quốc tế chất lượng trên tạp chí ISI uy tín.

Nội dung chi tiết của bài báo có thể được tham khảo tại đây.

DEMASTED & FOSTECT Media