Tuyển dụng nghiên cứu viên nhóm nghiên cứu về Geographic Information System

Trường đại học Tôn Đức Thắng đang có nhu cầu tuyển chọn ứng viên làm nghiên cứu toàn thời gian/bán thời gian tại Trường trong lĩnh vực Geographic Information System (GIS). Ứng viên được yêu cầu phải có kinh nghiệm làm việc và có nền tảng nghiên cứu tốt thông qua các công trình công bố quốc tế (ISI/Scopus).

Xem tiếp...
 

Thông báo về việc tuyển dụng và bổ nhiệm các chức vụ chuyên môn năm 2016 (đợt 1)

Nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường đại học Tôn Đức Thắng, Nhà trường có nhu cầu tuyển dụng và bổ nhiệm các chức vụ chuyên môn (giáo sư thực thụ, giáo sư dự bị, giáo sư trợ lý) năm 2016 (đợt 1) thuộc các ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường. Trường đại học Tôn Đức Thắng xin trân trọng thông báo đến các nhà khoa học có nguyện vọng ứng tuyển bổ nhiệm các chức vụ chuyên môn tại Trường.

Xem tiếp...
 

Tuyển nghiên cứu viên

Trường đại học Tôn Đức Thắng đang tuyển chọn ứng viên làm nghiên cứu toàn thời gian tại Trường. Ứng cử viên phải có kinh nghiệm làm việc và có nền tảng nghiên cứu tốt thông qua các công trình công bố quốc tế.

Xem tiếp...
 

Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển nghiên cứu viên quốc tế

Từ năm học 2014 - 2015, Trường tuyển nghiên cứu viên quốc tế: Chi tiết
Xem tiếp...