Nhảy đến nội dung
x

Chuyên gia cố vấn

Kevin_Le.jpg

TS. Kevin Le

  • Chức vụ
  • Lĩnh vực chuyên môn: Quang tích hợp, quang sợi, quang-điện, Hiệu ứng phi tuyến quang học trong vật liệu, và bộ cảm biến quang
Mikael_Lindstrom.jpg

TS. Mikael Lindstrom

Nguyen_Van_Tuan.jpg

TS. Nguyễn Văn Tuấn

Eduardo_Pascali%20.jpg

 TS. Eduardo Pascali

  • Chức vụ
  • Lĩnh vực chuyên môn: Toán