Tin tức - Sự kiện https://fostect.tdtu.edu.vn/ vi Thông báo tài trợ cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Đợt 2 năm 2023 https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-tai-tro-cho-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-co-so-dot-2-nam-2023-0 <span property="schema:name">Thông báo tài trợ cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Đợt 2 năm 2023</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-07-14T01:26:23+00:00">T6, 07/14/2023 - 08:26</span> Fri, 14 Jul 2023 01:26:23 +0000 admin 327 at https://fostect.tdtu.edu.vn https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/thong-bao-tai-tro-cho-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-co-so-dot-2-nam-2023-0#comments Đại học Quốc gia Pukyong thăm và làm việc tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/dai-hoc-quoc-gia-pukyong-tham-va-lam-viec-tai-truong-dai-hoc-ton-duc-thang <span property="schema:name">Đại học Quốc gia Pukyong thăm và làm việc tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">tuan.trinh</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-04-23T07:51:30+00:00">CN, 04/23/2023 - 14:51</span> Sun, 23 Apr 2023 07:51:30 +0000 tuan.trinh 324 at https://fostect.tdtu.edu.vn https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/dai-hoc-quoc-gia-pukyong-tham-va-lam-viec-tai-truong-dai-hoc-ton-duc-thang#comments Trường Đại học Tôn Đức Thắng hợp tác cùng các đại học New Zealand https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/truong-dai-hoc-ton-duc-thang-hop-tac-cung-cac-dai-hoc-new-zealand <span property="schema:name">Trường Đại học Tôn Đức Thắng hợp tác cùng các đại học New Zealand</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">tuan.trinh</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-04-23T07:49:53+00:00">CN, 04/23/2023 - 14:49</span> Sun, 23 Apr 2023 07:49:53 +0000 tuan.trinh 323 at https://fostect.tdtu.edu.vn https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/truong-dai-hoc-ton-duc-thang-hop-tac-cung-cac-dai-hoc-new-zealand#comments Hơn 60 doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực từ Trường Đại học Tôn Đức Thắng https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/hon-60-doanh-nghiep-tim-kiem-nguon-nhan-luc-tu-truong-dai-hoc-ton-duc-thang <span property="schema:name">Hơn 60 doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực từ Trường Đại học Tôn Đức Thắng</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">tuan.trinh</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-04-23T07:48:32+00:00">CN, 04/23/2023 - 14:48</span> Sun, 23 Apr 2023 07:48:32 +0000 tuan.trinh 322 at https://fostect.tdtu.edu.vn https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/hon-60-doanh-nghiep-tim-kiem-nguon-nhan-luc-tu-truong-dai-hoc-ton-duc-thang#comments Trường Đại học Tôn Đức Thắng ký kết hợp tác với Tập đoàn FPT https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/truong-dai-hoc-ton-duc-thang-ky-ket-hop-tac-voi-tap-doan-fpt-0 <span property="schema:name">Trường Đại học Tôn Đức Thắng ký kết hợp tác với Tập đoàn FPT</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/22" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">tuan.trinh</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-04-23T07:47:15+00:00">CN, 04/23/2023 - 14:47</span> Sun, 23 Apr 2023 07:47:15 +0000 tuan.trinh 321 at https://fostect.tdtu.edu.vn https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/truong-dai-hoc-ton-duc-thang-ky-ket-hop-tac-voi-tap-doan-fpt-0#comments Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 (Đợt 1-Tháng 6/2019) https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2019-dot-1-thang-62019 <span property="schema:name">Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 (Đợt 1-Tháng 6/2019)</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-02-21T08:29:31+00:00">T5, 02/21/2019 - 15:29</span> Thu, 21 Feb 2019 08:29:31 +0000 admin 289 at https://fostect.tdtu.edu.vn https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2019-dot-1-thang-62019#comments Dọn đường để trường công tự chủ https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2022/don-duong-de-truong-cong-tu-chu <span property="schema:name">Dọn đường để trường công tự chủ</span> <span rel="schema:author"><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-06-06T03:20:34+00:00">T4, 06/06/2018 - 10:20</span> Wed, 06 Jun 2018 03:20:34 +0000 Ẩn danh 287 at https://fostect.tdtu.edu.vn https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2022/don-duong-de-truong-cong-tu-chu#comments Trường ĐH rời cơ chế chủ quản: Tránh vừa đá bóng vừa thổi còi https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2022/truong-dh-roi-co-che-chu-quan-tranh-vua-da-bong-vua-thoi-coi <span property="schema:name">Trường ĐH rời cơ chế chủ quản: Tránh vừa đá bóng vừa thổi còi</span> <span rel="schema:author"><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-06-05T06:10:39+00:00">T3, 06/05/2018 - 13:10</span> Tue, 05 Jun 2018 06:10:39 +0000 Ẩn danh 278 at https://fostect.tdtu.edu.vn https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2022/truong-dh-roi-co-che-chu-quan-tranh-vua-da-bong-vua-thoi-coi#comments TS. Trần Nguyễn Hải - “Outstanding contribution in Reviewing” của tạp chí thuộc Nhà xuất bản Elsevier https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/ts-tran-nguyen-hai-outstanding-contribution-reviewing-cua-tap-chi-thuoc-nha-xuat-ban <span property="schema:name">TS. Trần Nguyễn Hải - “Outstanding contribution in Reviewing” của tạp chí thuộc Nhà xuất bản Elsevier</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dev</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-01-31T08:46:36+00:00">T4, 01/31/2018 - 15:46</span> Wed, 31 Jan 2018 08:46:36 +0000 dev 145 at https://fostect.tdtu.edu.vn https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2023/ts-tran-nguyen-hai-outstanding-contribution-reviewing-cua-tap-chi-thuoc-nha-xuat-ban#comments