Tin khoa học &amp; công nghệ https://fostect.tdtu.edu.vn/ vi Đạo đức nghiên cứu và chương trình tầm soát công bố khoa học của Trường Đại học Tôn Đức Thắng https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2022/dao-duc-nghien-cuu-va-chuong-trinh-tam-soat-cong-bo-khoa-hoc-cua-truong-dai-hoc-ton <span property="schema:name">Đạo đức nghiên cứu và chương trình tầm soát công bố khoa học của Trường Đại học Tôn Đức Thắng</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-01-26T02:04:18+00:00">T3, 01/26/2021 - 09:04</span> Tue, 26 Jan 2021 02:04:18 +0000 admin 313 at https://fostect.tdtu.edu.vn Trường nào ở Việt Nam lọt top 200 đại học có chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2020/truong-nao-o-viet-nam-lot-top-200-dai-hoc-co-chat-luong-giao-duc-tot-nhat-gioi <span property="schema:name">Trường nào ở Việt Nam lọt top 200 đại học có chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-04-23T08:39:34+00:00">T5, 04/23/2020 - 15:39</span> Thu, 23 Apr 2020 08:39:34 +0000 admin 301 at https://fostect.tdtu.edu.vn Hưởng ứng kỷ niệm Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 với chủ đề năm 2020 “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh” https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2020/huong-ung-ky-niem-ngay-so-huu-tri-tue-gioi-264-voi-chu-de-nam-2020-doi-moi-sang-tao-vi <span property="schema:name">Hưởng ứng kỷ niệm Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 với chủ đề năm 2020 “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh”</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-04-16T06:21:57+00:00">T5, 04/16/2020 - 13:21</span> Thu, 16 Apr 2020 06:21:57 +0000 admin 298 at https://fostect.tdtu.edu.vn 10 cơ sở nghiên cứu dẫn đầu về công bố quốc tế ở Việt Nam https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2022/10-co-so-nghien-cuu-dan-dau-ve-cong-bo-quoc-te-o-viet-nam <span property="schema:name">10 cơ sở nghiên cứu dẫn đầu về công bố quốc tế ở Việt Nam</span> <span rel="schema:author"><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-06-06T09:00:57+00:00">T4, 06/06/2018 - 16:00</span> Wed, 06 Jun 2018 09:00:57 +0000 Ẩn danh 284 at https://fostect.tdtu.edu.vn Đại học Việt Nam tăng số công bố khoa học chuẩn ISI trong 3 năm gần đây https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2022/dai-hoc-viet-nam-tang-so-cong-bo-khoa-hoc-chuan-isi-trong-3-nam-gan-day <span property="schema:name">Đại học Việt Nam tăng số công bố khoa học chuẩn ISI trong 3 năm gần đây</span> <span rel="schema:author"><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-06-06T04:06:40+00:00">T4, 06/06/2018 - 11:06</span> Wed, 06 Jun 2018 04:06:40 +0000 Ẩn danh 283 at https://fostect.tdtu.edu.vn Kết quả nghiên cứu “Một đánh giá toàn diện: lợi ích dược lý của neferine” của Đại học Tôn Đức Thắng trên tạp chí ngoại hạng https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2022/ket-qua-nghien-cuu-mot-danh-gia-toan-dien-loi-ich-duoc-ly-cua-neferine-cua-dai-hoc-ton <span property="schema:name">Kết quả nghiên cứu “Một đánh giá toàn diện: lợi ích dược lý của neferine” của Đại học Tôn Đức Thắng trên tạp chí ngoại hạng</span> <span rel="schema:author"><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-06-06T02:52:13+00:00">T4, 06/06/2018 - 09:52</span> Wed, 06 Jun 2018 02:52:13 +0000 Ẩn danh 285 at https://fostect.tdtu.edu.vn TOP 10 công bố khoa học chuẩn ISI ở Việt Nam https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2022/top-10-cong-bo-khoa-hoc-chuan-isi-o-viet-nam <span property="schema:name">TOP 10 công bố khoa học chuẩn ISI ở Việt Nam</span> <span rel="schema:author"><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Ẩn danh (chưa được kiểm chứng)</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-06-04T10:03:10+00:00">T2, 06/04/2018 - 17:03</span> Mon, 04 Jun 2018 10:03:10 +0000 Ẩn danh 277 at https://fostect.tdtu.edu.vn Xếp hạng đại học là nhiệm vụ trọng tâm https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018/xep-hang-dai-hoc-la-nhiem-vu-trong-tam <span property="schema:name">Xếp hạng đại học là nhiệm vụ trọng tâm</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dev</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-02-01T03:51:22+00:00">T5, 02/01/2018 - 10:51</span> Thu, 01 Feb 2018 03:51:22 +0000 dev 166 at https://fostect.tdtu.edu.vn Xếp hạng đại học: Đua hay không đua? https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018/xep-hang-dai-hoc-dua-hay-khong-dua <span property="schema:name">Xếp hạng đại học: Đua hay không đua?</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dev</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-02-01T03:51:22+00:00">T5, 02/01/2018 - 10:51</span> Thu, 01 Feb 2018 03:51:22 +0000 dev 165 at https://fostect.tdtu.edu.vn GS Nguyễn Văn Tuấn: 'Bài báo đầu tiên của tôi từng bị quăng vào thùng rác' https://fostect.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018/gs-nguyen-van-tuan-bai-bao-dau-tien-cua-toi-tung-bi-quang-vao-thung-rac <span property="schema:name">GS Nguyễn Văn Tuấn: &#039;Bài báo đầu tiên của tôi từng bị quăng vào thùng rác&#039;</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/6" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dev</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-01-31T09:07:48+00:00">T4, 01/31/2018 - 16:07</span> Wed, 31 Jan 2018 09:07:48 +0000 dev 154 at https://fostect.tdtu.edu.vn