Nhảy đến nội dung
x

Buổi tập huấn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ - Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT)

Chiều ngày 19/02/2019, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) đã tổ chức buổi tập huấn tài trợ của FOSTECT nhằm trình bày, thảo luận và định hướng tài trợ từ Quỹ cũng như hướng dẫn giảng viên, nghiên cứu viên của Trường về cách xin tài trợ nghiên cứu khoa học từ FOSTECT một cách hiệu quả.

Trong buổi họp, TS. Lê Văn Út, Giám đốc FOSTECT đã giới thiệu về các chương trình tài trợ mới của FOSTECT và nghiên cứu viên về cách thức nộp hồ sơ xin tài trợ cho các nghiên cứu khoa học; trình bày về những yêu cầu và cách thức chuẩn bị hồ sơ phù hợp để được tài trợ, cách thức khai thác nguồn quỹ, quy trình và các vấn đề liên quan đến thanh toán sản phẩm công bố khoa học. Buổi tập huấn có sự tham gia của chuyên viên Phòng Tài chính của Trường và đã giải đáp các thắc mắc của các giảng viên, nghiên cứu viên về vấn đề tài trợ và khai thác quỹ.

Buổi tập huấn đã kết thúc tốt đẹp và sẽ là cơ hội rất tốt để đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường, góp phần phát triển Trường đại học Tôn Đức Thắng trở thành một trường đại học nghiên cứu chuẩn mực quốc tế.

tap-huan-fostect-1.png

Hình lưu niệm cuối buổi tập huấn