Nhảy đến nội dung
x

Một nhà khoa học của Đại học Tôn Đức Thắng tham gia vào Ban biên tập của một tạp chí quốc tế ISI

TS. Phạm Thanh Phong, Giáo sư dự bị và Viện trưởng Viện tiên tiến Khoa học Vật liệu (AIMaS) thuộc Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) vừa được mời tham gia Hội đồng thẩm định (với vị trí associate editor) của Tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology (ISSN: 1744-7402) thuộc Hội Gốm sứ Hoa Kỳ (The American Ceramic Society). Đây là một tạp chí ISI quốc tế có chất lượng cao và uy tín trong ngành Gốm sứ, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Wiley (Mỹ).

Theo các số liệu thống kê mới nhất tính cho năm 2019, Tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology là một tạp chí Q2 theo Web of Science (Clarivate, Mỹ); có chỉ số ảnh hưởng (IF: Impact factor) là 1.762 theo Journal Citation Reports (Clarivate, Mỹ), và chỉ số H-index là 53 theo Scimago Journal and Country Rank (Tây Ban Nha).

Ảnh chụp thông tin của Tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology trong Journal Citation Reports
Ảnh chụp thông tin của Tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology trong Journal Citation Reports

Ảnh chụp thông tin của tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology trong Scimago Journal and Country Rank

Ảnh chụp thông tin của tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology
trong Scimago Journal and Country Rank

Tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology chuyên công bố các công trình tiên phong trong lĩnh vực thương mại hóa các sản phẩm gốm sứ và quy trình chế tạo gốm sứ. Những ấn phẩm của tạp chí tập trung vào các chuyên ngành hẹp như sau: Marketing; Ceramics and Composites; Materials Chemistry; Condensed Matter Physics.

 

Ảnh chụp thông tin của tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology
Ảnh chụp thông tin của tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology

Vị trí Associate Editor của một tạp chí quốc tế ISI đòi hỏi nhà khoa học phải có những đóng góp nhất định cho các lĩnh vực chuyên ngành có liên quan; và yêu cầu nhà khoa học phải có kinh nghiệm trong việc bình duyệt (peer-review), thẩm định công tâm cho những công trình khoa học thuộc những tạp chí cùng chuyên ngành và uy tín trên thế giới.

Ảnh chụp vị trí Associate Editor của TS. Phạm Thanh Phong trong Tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology

Ảnh chụp vị trí Associate Editor của TS. Phạm Thanh Phong
trong Tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology

Tính đến thời điểm hiện tại, TS. Phạm Thanh Phong đã công bố 47 công trình ISI trên các tạp chí uy tín; trong đó có hơn 20 công trình với vai trò là tác giả chính. Tổng số trích dẫn của TS. Phạm Thanh Phong là 788 theo Web of Science.

Ảnh chụp thông tin của TS. Phạm Thanh Phong trên Web of Science
Ảnh chụp thông tin của TS. Phạm Thanh Phong trên Web of Science

Việc TS. Phạm Thanh Phong được mời tham gia vào Hội đồng thẩm định của Tạp chí ISI International Journal of Applied Ceramic Technology là một vinh dự lớn cho cá nhân ông nói riêng và TDTU nói chung. Việc này cho thấy sự phát triển của TDTU, đặc biệt là về nghiên cứu khoa học, đang từng bước được nghi nhận trên phạm vi toàn cầu.