Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tài trợ nghiên cứu Cơ Bản Và Ứng Dụng Năm 2018 (Đợt 1)

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2018 (đợt 1) như sau:

1. Mục tiêu tài trợ

  • Tạo điều kiện để triển khai các nghiên cứu tiềm năng nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường;

  • Nâng cao năng lực nghiên cứu của cá nhân, tập thể viên chức nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển Trường thành một cơ sở nghiên cứu mạnh trong cả nước;

  • Nâng cao chất lượng và số lượng các công bố khoa học, phát minh hoặc nghiên cứu ứng dụng được vào sản xuất; hoặc đăng ký bằng sáng chế quốc tế;

  • Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng trong nước và quốc tế.

2. Phạm vi tài trợ

Các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thuộc tất cả các lĩnh vực có tiềm năng công bố kết quả trên các tạp chí khoa học thế giới; hoặc đủ điều kiện triển khai ứng dụng; và/hoặc đủ điều kiện đăng ký bằng sáng chế quốc tế.

3. Đối tượng tài trợ

Các nhà khoa học của Trường đại học Tôn Đức Thắng và các nhà khoa học trong và ngoài nước được Chủ tịch Hội đồng quản lý FOSTECT phê duyệt.

Điều kiện đối với Chủ nhiệm đề tài và thành viên tham gia đề tài:

  • Chủ nhiệm đề tài: có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài; có kết quả nghiên cứu phù hợp được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế uy tín và có trích dẫn khoa học cao (theo chuẩn ISI/Scopus) trong khoảng thời gian 03 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

  • Thành viên tham gia đề tài: có chuyên môn, trình độ, kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài.

4. Tiêu chí tài trợ

FOSTECT ưu tiên xem xét tài trợ đề tài dựa trên các tiêu chí

a. Đề tài sử dụng ít nhất 75% tổng kinh phí của đề tài dành cho các hoạt động nghiên cứu (dựa trong thuyết minh kinh phí đề tài) như

  • Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh: chi phí dùng cho việc hướng dẫn sinh viên đại học thực hiện khóa luận tốt nghiệp, học viên cao học làm luận văn, nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ;

  • Tham dự các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước (bao gồm cả chi phí đi lại, lưu trú);

  • Chi mua nguyên vật liệu, dụng cụ, thiết bị: chi mua vật tư, hóa chất, nguyên vật liệu, dụng cụ, thiết bị đề nghị được mua sắm phải phục vụ trực tiếp cho công tác nghiên cứu của đề tài (trừ Laptop, PC) và theo các qui định hiện hành của Trường về hoạt động này;

  • Hợp tác nghiên cứu: chi phí mời chuyên gia về Trường để hợp tác nghiên cứu, chi phí đi hợp tác nghiên cứu với các đơn vị ngoài Trường.

b. Các chi phí khác gồm: Chi phí tổ chức các cuộc tọa đàm, họp chuyên đề, hội thảo khoa học của đề tài tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, mua tài liệu, dữ liệu, in ấn.

c. Đối với các đề tài sử dụng dưới 75% kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu tại Mục 4.a (sử dụng hơn 25% kinh phí cho các hoạt động hoặc thu nhập cá nhân) sẽ được xem là ngoại lệ nếu sản phẩm của đề tài là bài báo thuộc các tạp chí từ Hạng 1 trở lên và bằng sáng chế từ Hạng 1 theo quy định hiên hành về xếp hạng công bố quốc tế của Trường.

5. Thời gian nhận hồ sơ

Từ 15/4/2018 đến 15/5/2018; FOSTECT không tiếp nhận những hồ sơ trễ hạn.Để biết thêm thông tin chi tiết xin xem tại đây hoặc liên hệ Quỹ qua email: fostect@tdtu.edu.vn