Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tài trợ cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (sau đây gọi tắt là Trường, Nhà trường, TDTU) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ cho các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Đợt 2 năm 2023 như sau:

1. Mục tiêu tài trợ

 • Tạo điều kiện để triển khai các nghiên cứu tiềm năng nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường;
 • Nâng cao năng lực nghiên cứu của cá nhân, tập thể viên chức nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển Trường thành đại học nghiên cứu;
 • Nâng cao chất lượng và số lượng các công bố khoa học, phát minh hoặc nghiên cứu ứng dụng được chuyển giao vào hoạt động đào tạo và/hoặc thương mại hóa;
 • Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng trong nước và quốc tế.

2. Phạm vi và mức kinh phí tài trợ

3. Phạm vi: Các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thuộc tất cả các lĩnh vực có tiềm năng công bố kết quả trên các tạp chí khoa học thế giới, có triển vọng được trích dẫn cao, có triển vọng triển khai ứng dụng vào đào tạo tại Trường hoặc/và vào thực tiễn.

4. Mức kinh phí

 • Căn cứ kế hoạch dự toán hàng năm của các đơn vị đã được Nhà trường phê duyệt.
 • Đối với nghiên cứu cơ bản có sản phẩm được công bố trên các tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu ISI/Scopus, sản phẩm và kinh phí tài trợ được tính theo quy định hiện hành của Trường Đại học Tôn Đức Thắng về thu nhập của nghiên cứu viên kiêm nhiệm.
 • Đối với nghiên cứu ứng dụng, căn cứ vào sản phẩm đăng ký và chi phí thực tế, hội đồng thẩm định đề xuất kinh phí tài trợ cho đề tài. Các sản phẩm ứng dụng đăng ký có thể là:
 • Tài liệu, giáo trình, dụng cụ học tập/thí nghiệm…phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy của Trường nói riêng và Việt Nam nói chung;
 • Kết quả nghiên cứu ứng dụng được chuyển giao và/hoặc công bố trên các tạp chí có chỉ số ISSN được tính điểm bởi Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.

5. Người được tài trợ

6. Chủ nhiệm đề tài phải là viên chức cơ hữu của TDTU:

 • Không trong thời gian bị kỷ luật; không còn nợ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chưa nghiệm thu;
 • Đối với đề tài nghiên cứu cơ bản: có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài; có kết quả nghiên cứu phù hợp với chuyên môn, được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế uy tín và có trích dẫn khoa học cao (theo chuẩn ISI/Scopus) trong khoảng thời gian 03năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 • Đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng: có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài, có kinh nghiệm về nghiên cứu ứng dụng thể hiện qua các đề tài nghiên cứu đã, đang tham gia.

7. Thành viên tham gia đề tài: có chuyên môn, trình độ, kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài. Ưu tiên sinh viên và học viên TDTU tham gia là thành viên.

8. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/07/2023 đến ngày 15/08/2023.

Trường không tiếp nhận những hồ sơ trễ hạn.

9. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký bao gồm các biểu mẫu sau:

Sau khi hoàn thiện hồ sơ chủ nhiệm đề tài xin xác nhận của Trưởng đơn vị và gửi về Phòng QLPT KHCN (Phòng A903), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Mọi câu hỏi liên quan đến Chương trình tài trợ, vui lòng gửi email về địa chỉ: demasted@tdtu.edu.vn.