Nhảy đến nội dung
x

Nhóm nghiên cứu

 

Nhóm nghiên cứu

Trưởng nhóm

1

Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán (DCM)

TS. Timon Rabczuk, Giáo sư thực thụ

2

Nhóm nghiên cứu toán học và kỹ thuật tính toán (CME, INCOS)

TS. Nguyễn Thời Trung, Giáo sư thực thụ

3

Nhóm nghiên cứu tính toán trong xây dựng (DCC, INCOS)

TS. Thái Hữu Tài 

4

Nhóm nghiên cứu cơ điện tử tính toán (DCME, INCOS)

TS. Nguyễn Sỹ Dũng

5

Nhóm nghiên cứu vật lý hạt nhân (DNP, AIMaS)

TS. Sebastien Incerti

6

Nhóm nghiên cứu thuật toán và công nghệ phân tích mạng lưới (ATNA)

TS. Thái Trà My, Giáo sư thực thụ

7

Nhóm nghiên cứu xương và cơ (BMR)

TS. Nguyễn Văn Tuấn,Giáo sư thực thụ
ThS. BS. Hồ Phạm Thục Lan (Đồng trưởng nhóm)

8

Nhóm nghiên cứu chất lượng môi trường, khoa học khí quyển và biến đổi khí hậu (EAAC)

TS. Nguyễn Đức Hiệp

9

Nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN)

TS. Ivan Zelinka, Giáo sư thực thụ

10

Nhóm nghiên cứu khoa học dữ liệu (DDS)

TS. Nguyễn Thị Thúy Loan

11

Nhóm nghiên cứu công nghệ tri thức và hệ thống trong ICT (KSE-ICT)

TS. Nguyễn Ngọc Thành, Giáo sư thực thụ

12

Nhóm nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường (EEM_RG)

TS. Bùi Xuân Thành, Giáo sư dự bị

13

Nhóm nghiên cứu công nghệ năng lượng xanh (GET)

TS. Chiu-Yue Lin, Giáo sư thực thụ

14

Nhóm nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống điện (PSO)

TS. Võ Ngọc Điều

15

Nhóm nghiên cứu giải tích ứng dụng (AA-RG)

TS. Nguyễn Huy Tuấn, Giáo sư dự bị

16

Nhóm nghiên cứu hóa tính toán (COMCHEM)

TS. Nguyễn Minh Thọ, Giáo sư thực thụ

17

Nhóm nghiên cứu vật lý lý thuyết (TPG, AIMaS)

TS. Phạm Thanh Phong

18

Nhóm nghiên cứu tiếp thị và quản trị quốc tế (IMMR)

TS. Kun-Huang Huarng, Giáo sư thực thụ

19

Nhóm nghiên cứu đổi mới và khởi nghiệp (IER)

TS. Wen-Hsiang Lai, Giáo sư thực thụ

20

Nhóm nghiên cứu giải tích phi tuyến (NARG)

TS. Stojan Radenovic

21

Nhóm nghiên cứu quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường (SREM)

TS. Bạch Quang Vũ

22

Nhóm nghiên cứu stress thực vật (PS)

TS. Trần Phan Lam Sơn

23

Nhóm nghiên cứu lý thuyết hạt cơ bản và vũ trụ học (TPPC, AIMaS)

TS. Hoàng Ngọc Long, Giáo sư thực thụ

24

Nhóm nghiên cứu thông tin vô tuyến (WiCOM)

TS. Miroslav Voznak, Giáo sư dự bị

25

Nhóm nghiên cứu ô nhiễm không khí (APG)

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh, Giáo sư thực thụ

26

Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG, AIMaS)

TS. Lê Văn Hoàng, Giáo sư thực thụ

27

Nhóm nghiên cứu vật lý tính toán (DCP, INCOS)

TS. Nguyễn Trương Khang

28

Nhóm nghiên cứu tính toán và thiết kế Hóa Sinh Nano (CODEBIO)

TS. Trịnh Thành Thuật

29

Nhóm nghiên cứu mô phỏng vật liệu (SMS, AIMaS)

TS. Phạm Khắc Hùng, Giáo sư dự bị

30

Nhóm nghiên cứu trắc lượng thông tin (INFORMETRICS)

TS. Lê Văn Út

31

Nhóm nghiên cứu vật lý vật liệu tính toán (CMP, AIMaS)

TS. Võ Văn Hoàng, Giáo sư thực thụ

32

Nhóm nghiên cứu vật liệu gốm và sinh học (CBM, AIMaS)

TS. Lê Hữu Phước

33

Nhóm nghiên cứu y học thực chứng (EBM)

TS. Nguyễn Tiến Huy, Giáo sư dự bị

34

Nhóm nghiên cứu về phát triển bền vững trong xây dựng (SDCE)

TS. Bùi Quốc Bảo, Giáo sư dự bị

35

Nhóm nghiên cứu động vật chân khớp và kiểm soát sinh học (AEBC)

TS. Rostislav Zemek

36

Nhóm nghiên cứu ứng dụng laser (LARG)

TS. Reza Zamiri

37

Nhóm nghiên cứu giải tích tính toán (CAG)

TS. Farhad Ali, Giáo sư dự bị

38

Nhóm nghiên cứu ứng dụng mạng xã hội (SocialTech)

TS. Chien-Wen Shen

39

Nhóm nghiên cứu quang điện tử (OPTO)

TS. Hsiao-Yi Lee, Giáo sư thực thụ

40

Nhóm nghiên cứu về nguồn năng lượng mới, năng lượng sinh học và sản xuất năng lượng xanh (GPBAE)

TS. Gopalakrishnan Kumar

41

Nhóm nghiên cứu quang học tính toán (CORG, AIMaS)

TS. Preecha Yupapin

42

Nhóm nghiên cứu vật liệu tiên tiến ứng dụng trong năng lượng sạch và môi trường (AFMEE)

TS. Phạm Việt Hùng

43

Nhóm nghiên cứu đại số và hình học (AGR)

TS. Trần Tuấn Nam

44

Nhóm nghiên cứu Khoa học thông tin địa lý (GIS)

TS. Bùi Tiến Diệu, Giáo sư dự bị

45

Nhóm nghiên cứu Y sinh và độc học sinh thái (TBR)

TS. Bharath Kumar Velmurugan 

46

Nhóm nghiên cứu polime dẫn điện trong composite và các ứng dụng (CPCA)

TS. Rudolf Kiefer, Giáo sư dự bị

47

Nhóm nghiên cứu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (SARAT)

TS. Ngô Việt Đức

48

Nhóm nghiên cứu Phát triển môi trường tái tạo và Tổng hợp sản phẩm xanh tân tiến (IGRED)

TS. Arivalagan Pugazhendhi

49

Nhóm nghiên cứu Tối ưu đa mục tiêu có tham số (PMO)

TS. Đinh Thế Lục, Giáo sư thực thụ

50

Nhóm nghiên cứu Phân tích ứng dụng (BERG)

TS. Qian Long Kweh, Giáo sư dự bị

51

Nhóm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tính toán trong xây dựng và kết cấu (ACCSE)

TS. Đỗ Nguyễn Văn Vương

52

Nhóm nghiên cứu các vấn đề về thị trường tài chính và sự bền vững (FMS)

TS. Michael Dempsey
53

Nhóm nghiên cứu Cơ học vật liệu (MAME)

TS. Lê Khánh Châu, Giáo sư thực thụ
54 Nhóm nghiên cứu vi tích phân cấp phân số, tối ưu hóa và đại số (FCOARG) TS. Mohsen Razzaghi

 

Nhóm DEMASTED