Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

Giới thiệu

FOSTECT là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng, là tổ chức phi lợi nhuận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng thương mại theo quy định.

Văn phòng chính của FOSTECT tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 37 755 037; Fax: 028 37 755 055.

FOSTECT tổ chức và triển khai các hoạt động tài trợ, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của Trường.

Tổ chức nhân sự

Tổ chức

Tổ chức

Chuyên gia cố vấn

Chuyên gia cố vấn

Chuyên gia thẩm định

Chuyên gia thẩm định