Nhảy đến nội dung
x

Về FOSTECT

 • FOSTECT là đơn vị trực thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng, là tổ chức phi lợi nhuận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng thương mại theo quy định.
 • Văn phòng chính của FOSTECT tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 37 755 037; Fax: 028 37 755 055.
 • FOSTECT tổ chức và triển khai các hoạt động tài trợ, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của Trường để nâng cao uy tín khoa học của Trường; góp phần vào sự phát triển khoa học - công nghệ phục vụ đào tạo và kinh tế - xã hội của đất nước.
 • FOSTECT là nơi tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn của Quỹ theo quy định; sử dụng tài chính đúng mục đích, có hiệu quả; triển khai các hoạt động nhằm thu hút tài trợ và phát triển nguồn vốn phù hợp với pháp luật của Nhà nước; và quan hệ với tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước để vận động tài trợ cho Quỹ hoặc ủy thác cho Quỹ tài trợ, cho vay để thực hiện các dự án khoa học công nghệ và thực hiện các hoạt động phát triển vốn theo quy định của pháp luật và qui định của Trường.

Sự khác biệt của Trường đại học Tôn Đức Thắng về khoa học công nghệ

Trong kế hoạch đưa Trường đại học Tôn Đức Thắng trở thành một đại nghiên cứu, lãnh đạo Trường đã xác định khoa học và công nghệ là mục tiêu chiến lược. Trong thời gian qua, Trường đã rất mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu khoa học; và chỉ trong một thời gian ngắn, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tạo ra nhiều sự khác biệt về khoa học và công nghệ theo thông lệ Châu Âu và Mỹ, làm nền tảng và bệ phóng vững chắc cho sự phát triển của Trường thành một đại học nghiên cứu, như sau:

 • Xây dựng các nhóm nghiên cứu: Hiện tại Trường có 17 nhóm và ban nghiên cứu, trong đó Nhóm cơ học tính toán và Nhóm nghiên cứu cơ xương hiện đã đạt đẳng cấp quốc tế về công bố khoa học. Hiện nay, Trường đã có kế hoạch thành lập thêm các nhóm nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau;
 • Phân loại chức danh thuộc một cách hợp lý theo hướng ưu tiên cho nghiên cứu: Nghiên cứu viên, giảng viên nghiên cứu, giảng viên; trong đó nghiên cứu viên là những người có toàn thời gian cho nghiên cứu khoa học và sản phẩm phải là các công bố quốc tế, giảng viên nghiên cứu là những người vừa nghiên cứu khoa học vừa giảng dạy theo một tỉ lệ nhất định (không ít hơn 30% thời gian dành cho nghiên cứu);
 • Quy định quy đổi tiết nghiên cứu khoa học cho giảng viên theo hướng ưu tiên cho công bố khoa học quốc tế: Quy định quy đổi tiết nghiên cứu khoa học cho giảng viên theo hướng ưu tiên cho công bố khoa học quốc tế: Trường có quy định rất rõ ràng về việc quy đổi kết quả nghiên cứu của giảng viên thành số tiết giảng dạy. Với quy định này, những giảng viên có nhiều ấn phẩm khoa học trên các diễn đàn khoa học có uy tín không phải dạy nhiều; ví dụ, một giảng viên có một bài báo khoa học trên một tạp chí quốc tế thuộc loại ISI thì có thể được miễn trừ hầu hết số tiết nghĩa vụ mà giảng viên đó phải giảng, nhưng vẫn được hưởng lương đầy đủ. Đặc biệt, số tiết quy đổi cho một bài báo khoa học quốc tế được xếp hạng nhất (SCI) theo Tiêu chuẩn xếp hạng công bố khoa học quốc tế của Trường đại học Tôn Đức Thắng có thể gấp từ 20 đến 25 lần một bài báo khoa học được đăng trên những tạp chí có uy tín khoa học không cao.
 • Thành lập và tham gia điều hành các tạp chí khoa học quốc tế: Trường đã thành công trong việc thành lập một tạp chí quốc tế được nhà xuất bản lừng danh Springer xuất bản là Asia-Pacific Journal on Computational Engineering. Đây là một trường hợp rất hiếm thấy ở các nước đang phát triển, vì ngay sau khi thành lập thì tạp chí này đã được Springer xuất bản, trong khi những tạp chí khác phải phấn đấu nhiều năm thì mới có thể xin Springer xem xét xuất bản. Trường cũng đang thực hiện các dự án để tiếp tục cho ra các tạp chí quốc tế mới và cũng sẽ được xuất bản bởi những nhà xuất bản lừng danh.
 • Tiêu chuẩn đánh giá công bố khoa học quốc tế: Trường đã ban hành tiêu chuẩn để đánh giá các công bố khoa học của Trường trên các diễn đàn khoa học quốc tế, sau khi tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia có uy tín trên thế giới. Theo nhận xét của nhiều chuyên gia thì tiêu chuẩn này hiện rất cụ thể và phù hợp.
 • Tổ chức hội nghị khoa học quốc tế: Trường thường xuyên tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế và đã quy tụ nhiều chuyên gia đẳng cấp thế giới đến tham dự và đọc báo cáo. Tiêu biểu như International Conference On Advances In Computational Mechanics (ACOME - 2012), Signal Processing and Information Technology (2012), Statistics and its Interactions with Other Disciplines (SIOD 2013)…
 • Tài khoản truy cập các tạp chí khoa quốc tế: Trường trang bị tài khoản truy cập vào tạp chí khoa học quốc tế của nhiều nhà xuất bản lớn trên thế giới cho tất các các đơn vị tham gia giảng dạy và nghiên cứu của Trường. Chỉ cần ngồi tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, mọi người có thể tiếp cận các kết quả nghiên cứu mới nhất trên thế giới.
 • Chú trọng nghiên cứu ứng dụng và triển khai bên cạnh nghiên cứu khoa học cơ bản: Mục tiêu của Trường là hỗ trợ mạnh mẽ các nghiên cứu ứng dụng và triển khai. Đăng ký bằng sáng chế (Patent) ở Cơ quan cấp bằng sở hữu và phát minh Hoa Kỳ (USPTO) trong những năm tới cho hầu hết các nghiên cứu ứng dụng và triển khai là một trong những ưu tiên của Trường. Ngoài ra, nghiên cứu để giải quyết những vấn đề tồn tại trong đời sống luôn được quan tâm (thí dụ: thành công của Nhà nổi thông minh và đã lắp đặt cho Huyện Châu Phú, An Giang...).
 • Journal Club: Mỗi khoa của Trường có một Journal Club theo mô hình của Châu Âu và Mỹ, là nơi để mọi người trình bày và thảo luận về những kết quả nghiên cứu mới nhất trong chuyên ngành.
 • Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học: Hợp tác nghiên cứu với các đại học nước ngoài như Trường đại học khoa học và kỹ thuật Lungwa, Đại học kỹ thuật Ostrava, Đại học SEOUL, Đại học Pongkyong...
 • Đội ngũ chuyên gia đầu ngành: Trường đã và đang tài trợ để  mời các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước về nghiên cứu và giảng dạy tại Trường.
 • Những sự khác biệt ở trên đã làm nên thành tích nghiên cứu khoa học của Trường đại học Tôn Đức Thắng theo chuẩn mực quốc tế không thua kém các trường bạn, dù Trường đại học Tôn Đức Thắng vẫn còn rất trẻ. Trong những năm gần đây, số lượng công bố khoa học quốc tế của Trường tăng về lượng lẫn về chất, rất nhiều công trình nghiên cứu của Trường đã được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc loại ISI (trong số đó, nhiều công trình thuộc hạng SCI).

Để tiếp tục duy trì và nâng cao các thế mạnh về khoa học công nghệ của Trường, lãnh đạo Trường đã quyết định thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Trường đại học Tôn Đức Thắng. Đây sẽ là nơi quy tụ nhiều nguồn lực tài chính để đầu tư cho các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường.