Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng quản lý

Chủ tịch: TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng
Các ủy viên:
TS. Võ Hoàng Duy Phó hiệu trưởng
PGS. TS. Phạm Thị Minh Lý Trưởng khoa Khoa Quản trị kinh doanh
TS. Lê Đức Hiển Phụ trách FOSTECT
TS. Ngô Sơn Tùng Viện trưởng Viện Công nghệ tiên tiến IAST