Nhảy đến nội dung
x

Kinh tế

Son_Nghiem.jpg

TS. Son Nghiem

 

Robert_V._Goedegebuure.jpg

TS. Robert V. Goedegebuure

 • Chức vụ:
 • Lĩnh vực chuyên môn: Nghiên cứu marketing, Marketing quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Chính sách công nghiệp, Phương pháp nghiên cứu, Thống kê
Alberto_Posso.jpg

TS. Alberto Posso

 • Chức vụ: Giảng viên chính chuyên ngành kinh tế, RMIT, Australia
 • Lĩnh vực chuyên môn: Thị trường lao động với trọng tâm là các nước đang phát triển 

 

Yun-Yi_Wang.JPG

TS. Yun-Yi Wang

 • Chức vụ:
  • Adjunct Professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
  • Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Tài chính định lương, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
  • Phó giáo sư, Trường đại học Nanhua, Đài Loan
 • Lĩnh vực chuyên môn: Vi cấu trúc thị trường, Hành vi tài chính, Tài chính doanh nghiệp
(Danh sách các thành viên được sắp xếp theo thứ tự alphabet)