Nhảy đến nội dung
x
Nhà khoa học của ĐH Tôn Đức Thắng được Nhà xuất bản Elsevier vinh danh
TS Phạm Thanh Phong, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), vừa được 5 tạp chí ISI thuộc Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan) vinh danh là "người có đóng góp xuất sắc trong bình duyệt khoa học".
Subscribe to Tin khoa học & công nghệ