Nhảy đến nội dung
x

Hướng dẫn chi phí đi tham dự hội thảo, hội nghị

 1. Dự trù kinh phí trình FOSTECT phê duyệt.
 2. Chứng từ đính kèm như sau:
  • Giấy đi đường
  • Thư mời hoặc Quyết định cử đi tham dự
  •  Biên lai đóng phí tham dự
  •  Hóa đơn tài chính tiền ở khách sạn (nếu hội nghị không tài trợ)
  •  Đối với thanh toán chi phí đi lại:
   • Bằng máy bay: Hóa đơn tài chính (vé điện tử), lịch trình bay, Cùi vé (Boarding pass).
   • Đi tàu: Hóa đơn tài chính (vé điện tử), Thẻ lên tàu (Boarding pass).
   • Đi xe: Hóa đơn tài chính hoặc vé xe (đặc thù)
  • Và các hóa đơn chứng từ liên quan khác (nếu có) 
  • Cung cấp thêm các minh chứng cho việc đi tham dự hội nghị (nếu có)
   (Theo hướng dẫn của Phòng tài chính)