Nhảy đến nội dung
x

Thông báo mới về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ xin tài trợ của FOSTECT 2020 (đợt 1)

Do ảnh hưởng của dịch COVID 19 và nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế có đủ thời gian chuẩn bị đề cương nghiên cứu xin tài trợ của FOSTECT 2020 (đợt 1) theo thông báo ngày 20/03/2020, FOSTECT xin thông báo gia hạn thời hạn nộp hồ sơ đến ngày 30/04/2020.

Mọi câu hỏi liên quan đến Chương trình tài trợ của FOSTECT, vui lòng gửi email về địa chỉ: fostect@tdtu.edu.vn