Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2019 (đợt 2)

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2019 (đợt 2) như sau:

1. Mục tiêu tài trợ

 • Tạo điều kiện để triển khai các nghiên cứu tiềm năng nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường;
 • Nâng cao năng lực nghiên cứu của cá nhân, tập thể viên chức nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển Trường thành một cơ sở nghiên cứu mạnh trong cả nước;
 • Nâng cao chất lượng và số lượng các công bố khoa học, phát minh hoặc nghiên cứu ứng dụng được vào sản xuất; hoặc đăng ký Bằng sáng chế quốc tế;
 • Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng trong nước và quốc tế.

2. Phạm vi tài trợ
Các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thuộc tất cả các lĩnh vực có tiềm năng công bố kết quả trên các tạp chí khoa học thế giới và có triển vọng được trích dẫn cao; hoặc đủ điều kiện triển khai ứng dụng; và/hoặc đủ điều kiện đăng ký Bằng sáng chế quốc tế.

3. Đối tượng tài trợ

 • Các nhà khoa học của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và các nhà khoa học trong/ngoài nước có hoạt động hợp tác nghiên cứu với TDTU được Chủ tịch Hội đồng quản lý FOSTECT phê duyệt.
 • Điều kiện đối với Chủ nhiệm đề tài và thành viên tham gia đề tài:
 • Chủ nhiệm đề tài: có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài; có kết quả nghiên cứu phù hợp được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế uy tín và có trích dẫn khoa học cao (theo chuẩn ISI/Scopus) trong khoảng thời gian 03 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Đối với những chủ nhiệm đề tài không phải là viên chức cơ hữu của TDTU, phải có ít một thành viên là viên chức cơ hữu của TDTU và chịu trách nhiệm về thủ tục thanh/quyết toán đề tài.
 • Thành viên tham gia đề tài: có chuyên môn, trình độ, kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài.

4. Tiêu chí ưu tiên tài trợ
FOSTECT ưu tiên xem xét tài trợ đề tài dựa trên các tiêu chí:

 • Đề tài sử dụng ít nhất 75% tổng kinh phí của đề tài dành cho các hoạt động nghiên cứu (dựa trong thuyết minh kinh phí đề tài) như:
 • Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Trường: chi phí dùng cho việc hướng dẫn sinh viên đại học thực hiện khóa luận tốt nghiệp, học viên cao học làm luận văn, nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ;
 • Dùng kinh phí đề tài cho các nghiên cứu sau tiến sĩ của Trường;
 • Tham dự các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước (bao gồm cả chi phí đi lại, lưu trú);
 • Chi mua nguyên vật liệu, dụng cụ, thiết bị: chi mua vật tư, hóa chất, nguyên vật liệu, dụng cụ, thiết bị đề nghị được mua sắm phải phục vụ trực tiếp cho công tác nghiên cứu của đề tài (trừ Laptop, PC) và theo các qui định hiện hành của Trường về hoạt động này;
 • Hợp tác nghiên cứu: chi phí mời chuyên gia về Trường để hợp tác nghiên cứu, chi phí đi hợp tác nghiên cứu với các đơn vị ngoài Trường.
 • Các chi phí khác gồm: Chi phí tổ chức các cuộc tọa đàm, họp chuyên đề, hội thảo khoa học của đề tài tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, mua tài liệu, dữ liệu, in ấn.

* Lưu ý: Việc quyết toán các khoản kinh phí của đề tài được thực hiện theo nguyên tắc tài chính hiện hành.

5. Thời gian nhận hồ sơ:
Từ 15/09/2019 đến 30/10/2019. FOSTECT không tiếp nhận những hồ sơ trễ hạn.

6. Trình tự đăng ký thực hiện đề tài:
a. Đăng ký trực tuyến trên hệ thống FOSTECT Online Submission (FOS) tại địa chỉ http://fos.tdtu.edu.vn
b. Hồ sơ đăng kí thực hiện đề tài

c. Quy định về hồ sơ đăng kí
Hồ sơ phải được điền đầy đủ thông tin và gửi đến Cơ quan điều hành của FOSTECT dưới hai dạng hồ sơ điện tử và hồ sơ in trên giấy.

 • Hồ sơ điện tử: sử dụng Hệ thống đăng ký trực tuyến FOS của FOSTECT;
 • Hồ sơ in trên giấy gồm 05 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan công tác; 04 bộ là bản sao);
 • Ngoài ra, chủ nhiệm đề tài nộp 01 bộ tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài.

Hồ sơ in trên giấy xin gửi về: “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường đại học Tôn Đức Thắng; Phòng A303, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh”. Đối với chủ nhiệm đề tài đang công tác tại nước ngoài, có thể gửi bản scan của Hồ sơ đến email: fostect@tdtu.edu.vn.