Nhảy đến nội dung
x

Seminar thường kỳ Nhóm nghiên cứu Khoa học dữ liệu (DDS)

Sáng ngày 11/5/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức seminar thường kỳ Nhóm nghiên cứu Khoa học dữ liệu (DDS).

Tham dự buổi seminar thu hút sự tham dự của các giảng viên và nghiên cứu viên của Trường.

Trong buổi Seminar này, báo cáo về “Khảo sát các phương pháp khai thác mẫu hữu ích cao” được trình bày và giới thiệu. Khai thác mẫu hữu ích cao, đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Từ khi bài toán được phát biểu vào năm 2004 đến nay, đã có nhiều công trình được phát triển nhằm cải thiện khả năng thực thi. Hướng nghiên cứu này được phát triển khá mạnh trong 2-3 năm gần đây. Trong báo cáo này, nhóm tác giả đã khảo sát các công trình state-the-art trong 2-3 năm gần đây làm cơ sở cho các đóng góp của Nhóm trong thời gian tới. Buổi báo cáo seminar đã kết thúc tốt đẹp và sẽ là cơ hội rất tốt để đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường.

Hình ảnh của buổi seminar:

seminar-dds-5may-01.jpg

 

seminar-dds-5may-02.jpg

 

seminar-dds-5may-03.jpg

Toàn cảnh buổi seminar

DEMASTED & FOSTECT Media