Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2022

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) xin trân trọng thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2022 như sau:

1. Mục tiêu tài trợ

- Tạo điều kiện để triển khai các nghiên cứu tiềm năng nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường;

- Nâng cao năng lực nghiên cứu của cá nhân, tập thể viên chức nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển Trường thành một cơ sở nghiên cứu mạnh;

- Nâng cao chất lượng và số lượng các công bố khoa học, phát minh hoặc nghiên cứu ứng dụng được chuyển giao vào hoạt động đào tạo và/hoặc thương mại hóa;

- Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng trong nước và quốc tế.

2. Phạm vi và mức kinh phí tài trợ

- Phạm vi:Các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thuộc tất cả các lĩnh vực có tiềm năng công bố kết quả trên các tạp chí khoa học thế giới, có triển vọng được trích dẫn cao, có triển vọng triển khai ứng dụng vào đào tạo tại Trường hoặc/và vào thực tiễn.

- Mức kinh phí

  • Đối với nghiên cứu cơ bản có sản phẩm được công bố trên các tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu ISI/Scopus, sản phẩm và kinh phí tài trợ được tính theo quy định hiện hành của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) về thu nhập của nghiên cứu viên kiêm nhiệm.
  • Đối với nghiên cứu ứng dụng, căn cứ vào sản phẩm đăng ký và chi phí thực tế, hội đồng thẩm định đề xuất kinh phí tài trợ cho đề tài. Các sản phẩm ứng dụng đăng ký có thể là: Tài liệu, giáo trình, dụng cụ học tập/thí nghiệm . . . phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy của TDTU nói riêng và Việt Nam nói chung; Kết quả nghiên cứu ứng dụng được chuyển giao và/hoặc công bố trên các tạp chí có chỉ số ISSN được tính điểm bởi Hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư Nhà nước.

3. Người được tài trợ

- Chủ nhiệm đề tài phải là viên chức cơ hữu của TDTU:

  • Đối với đề tài nghiên cơ bản: có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài; có kết quả nghiên cứu phù hợp được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế uy tín và có trích dẫn khoa học cao (theo chuẩn ISI/Scopus) trong khoảng thời gian 03năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
  • Đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng:có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài, có kinh nghiệm về nghiên cứu ứng dụng thể hiện qua các đề tài nghiên cứu đã, đang tham gia;

- Thành viên tham gia đề tài: có chuyên môn, trình độ, kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài.

4. Thời gian nhận hồ sơ

Từ 21/3/2022 đến 21/4/2022; FOSTECT không tiếp nhận những hồ sơ trễ hạn.

5. Hồ sơ đăng kí thực hiện đề tài

Hồ sơ đăng ký bắt buộc phải nhập trên hệ thống Online Submission (FOS) tại địa chỉ http://fos.tdtu.edu.vn bao gồm các biểu mẫu sau:

Minh chứng về thành tựu khoa học, nếu cần.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ đăng ký trên hệ thống FOS, chủ nhiệm đề tài in hồ sơ cứng có xác nhận của trưởng đơn vị và gửi về Văn phòng Quỹ: Phòng A903, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Lập dự toán kinh phí

6. Thực hiện theo Quy định số 732/2017/TĐT-QĐ ngày 04/5/2017 về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ được tài trợ bởi Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ (FOSTECT) và Quyết định số 610/QĐ-TĐT ngày 17/3/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 732/2017/TĐT-QĐ ngày 04/5/2017 về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ được tài trợ bởi Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ (FOSTECT) cùng những quy định liên quan khác của TDTU.

Mọi câu hỏi liên quan đến Chương trình tài trợ của FOSTECT, vui lòng gửi email về địa chỉ: fostect@tdtu.edu.vn.